Gymersättning

  • 25 maj 2023

Gymersättningen är här!

 

För er som löst ett träningskort på Energicenter (genom LöKK) under föregående år är det nu dags för våra aktiva, betalande, medlemmar att kontakta vår kassör med en bild på kvittot, samt kunna påvisa att du haft 80% närvaro på vinterträningen, 1/10-31/3.

Följande kriterier gäller för att få deltaga vid Lödde Kanotklubbs styrketräning med ekonomiskt stöd från Lödde Kanotklubb.

Den aktive ska uppnå en ålder på 15 år under vintersäsongen då styrketräningen börjar.

För säsongen 2022/2023 gäller att ersättning för halva gymkortskostnaden, d.v.s. 750kr utbetalas i efterhand, våren 2023.