Avgifter

Avgifter - 2024

 

Avgiftstyp kr/år

Medlemskap i föreningen

 

300 

 

Aktivitetsavgift * Ungdom 0-25 år och Pensionär            800
Aktivitetsavgift * över 26 år 1500
Kanothyra, Ungdom 0-25 år och Pensionär  600
Kanothyra, över 26 år 850
Kanotplatshyra, Ungdom 0-25 år och Pensionär 300
Kanotplatshyra, över 26 år 500
Kanotplats utan medlemskap** 3000
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsavgift utgår med 400kr/tävling och deltagare, för SM 600kr/tävling och deltagare. Vid andra större tävlingar kan kostnaden komma att redigeras.

*Tak-avgiften för familjer är 4.000:-. Det är det maxbelopp som var familj kan betala för medlemskap och aktivitetsavgift. Kanothyra och Kanotplatshyra exkluderat.

**Renodlad förvaring av kanot utan medlemskap i klubben, á 1500 kr/säsong (sommar: april - september / vinterförvaring: oktober - mars). Ger ej tillgång till gym, omklädningsrum, klubbens övriga gemensamma ytor, träningar, övriga aktiviteter eller rösträtt på årsmötet.


MEDLEMSKAP   

Grundmedlemskap i föreningen. Alla medlemmar över 12 år har rösträtt på årsmötet.

För att vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant måste man vara medlem.

AKTIVITETSAVGIFT

För att vara med i klubbens aktiviteter och/eller utnyttja klubblokalen avges aktivitetsavgift. Denna måste också betalas om man hyr kanot eller kanotplatshyra av klubben.

KANOTHYRA   

Om man inte har en egen kanot och istället hyr kanot av kanotklubben betalar man kanothyra utöver medlemskap och aktivitetsavgift. Om man betalar kanothyra får man lov att använda klubbens kanoter för egen del, med det kravet att man endast paddlar på Lödde Å. Man får inte ta med våra gemensamma kanoter från klubben till annat paddelvatten förutom vid tävlingar (ej maratontävlingar eller andra tävlingar med lyft där klubbkanoterna riskerar stor skada). Om kanoten går sönder när man använder den är man skyldig att meddela styrelsen omgående. Avgiften för kanothyra betalas utöver medlemskaps- och aktivitetsavgift enligt ovan.

KANOTPLATSHYRA

Klubben erbjuder möjlighet för dess aktiva medlemmar att hyra plats till sin kanot på klubben. Platserna är inte personliga utan de kan komma att ändras under hyresperioden för att optimera förvaringsmöjligheterna. Avgiften för kanotplatshyra betalas utöver medlemskaps- och aktivitetsavgift enligt ovan.

HAVSKAJAKPLATS?

Vill du hyra kanotplats till sin havskajak så kan du skicka en intresseanmälan till loddekanot@gmail.com men dessvärre är de flesta av alla dessa större platser oftast upptagna. 

BETALNING

Alla årliga avgifter för de som varit medlemmar eller gått kanotskolan under föregående år och vill fortsätta ytterligare ett år ska vara betalda senast den 30 april under det nya året. Nya medlemmar som tillkommer under året betalar sin medlemsavgift omgående när de börjar.

Betala till klubbens Bankgiro 693-7437 eller SWISH 123 013 32 07.

Kom ihåg att via mail ange namn och fullständigt personnummer på alla familjemedlemmarna, adress, e-post adress för informationsutskick och telefonnummer, samt det antal kanot­platser/hyror ni önskar.

FRISKVÅRDSBIDRAG

Om du via ditt företag har friskvårdsbidrag så kan Lödde Kanotklubb skriva intyg för friskvårdsbidrag. Vill du ha friskvårdskvitto så skickar du ett mail till kassören, kassorlokk@gmail.com, och meddelar att du vill ha friskvårdskvitto tills vidare. Sedan skickas dessa intyg ut av vår kassör till e-mailadressen du angett 1 gång om året (maj/juni). Hör av dig till kassorlokk@gmail.com om du betalat i tid (innan siste mars) och inte fått ditt friskvårdskvitto innan den siste juni.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTERNA

Personnumret används för medlemsredovisning till
Svenska Kanotförbundet via IdrottOnline och för närvarorapportering till LOK
stöd/kommunala bidrag. Personnumret lämnas inte ut till någon utomstående.
Varje år får Lödde Kanotklubb bidrag från Kävlinge Kommun, Svenska
Kanotförbundet och Riksidrottsförbundet på drygt 100 000 kr, för i huvudsak vår
ungdomsverksamhet genom att vi "kryssar" i närvarorapporteringen när
våra aktiva tränar. Att vi rapporterar alla våra medlemmar med personnummer är
en förutsättning för att klubben ska kunna få dessa bidrag. Det är alltså en
förutsättning att alla uppger sina fullständiga personnummer.

FRÅGOR?    

Har du några fler frågor angående kostnader eller
kanske bara vill veta vilket av medlemskapsalternativen som passar dig bäst,
skicka ett e-mail till loddekanot@gmail.com.