Styrketräning - Program och Kriterier

Styrketräningsprogram

Följande kriterier gäller för att få deltaga vid Lödde Kanotklubbs styrketräning med ekonomiskt stöd från Lödde Kanotklubb.

Den aktive ska uppnå en ålder på 15 år under vintersäsongen då styrketräningen börjar.
En procentsats (fastställs av styrelsens varje år) av årsavgiften till Energicenter Löddeköpinge återbetalas av kanotklubben  om den aktive har minst 80 % träningsnärvaro under vinterträningen, 1/10-31/3.
För säsongen 2022/2023 finns följande beslut:
Ersättning för halva gymkorts kostnaden, d.v.s. 750kr utbetalas i efterhand, våren 2023 mot uppvisande av kvitto och minst 80 % träningsnärvaro under vinterträningen, 1/10-31/3.

Vinterträningen omfattar:
Måndag 18:00 Styrketräning på gym för äldre än 15. På klubben för under 15år. Alt 17:00 paddling om bra väder.
Tisdag 17:30/18:00 Löpning
Onsdag 18:30-20:00 Nyvångshallen
Torsdag 18:00 Orientering/Löpning/PM/TRX/Utegym
Lördag 09:00 Paddling 16:00 Gym
Söndag 09:00 Paddling 20:00 Simning

Under förutsättning att man kan påvisa en närvaro på 80% av träningspassen, så ersätts den aktive med 50% av avgiften (mot uppvisande av kvitto) efter avslutad inomhussäsong (31 mars 2023).