Årsmöte

2024 års handlingar

Här finner ni de handlingar som är aktuella inför årsmötet 24/3.

Dagordning

Budget - Styrelsens förslag

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Resultatrapport 2023

Balansrapport 2023

Revisionsberättelse