Kanotskola - fortfarande platser kvar!

  • 23 maj 2023

image: Kanotskola - fortfarande platser kvar!

Skynda, skynda...

Likt föregående år går platserna som smör i solsken så vill du säkra en plats åt dig eller dina nära, läs då mer om Kanotskolan och skicka in en ansökan.