Nytt år och ny hemsida

  • 30 dec 2022

Vi smygstartar redan nu med lanseringen av nya hemsidan. Innehållet kommer fyllas på efter hand under januari så Ni kommer snart känna igen informationen från den tidigare versionen.

Hemsidan har samma adress men nytt utseende. Den har också en rad nya funktioner som vi tror kan tydliggöra innehållet bättre. 

Möjligheterna att visa foto och grafik har förbättrats, något som kommer att märkas efterhand som webbplatsen fylls med nytt innehåll.

Den nya hemsidan ger oss även stora möjligheter att administrera medlemskap, aktiviteter och  tävlingar på ett helt nytt sätt.

Även sökmöjligheterna har utvecklats liksom mobilanpassningen som ska bli ännu bättre. Det arbetet väntas vara klart under våren. För Er som besöker vår nya hemsida kan det säkert kännas ovant i början men vår förhoppning är att du snart blir bekväm med att navigera och hittar det du söker.

Har du synpunkter på nya hemsidan, mejla gärna: hemsida.loddekanot@gmail.com